Skip to content
Home » Information om plexiglas

Information om plexiglas

Akryl- och polykarbonat (PC)-plaster är lämpliga att använda i objekt, där glas inte håller eller där man av andra skäl vill ha ett alternativ till glas. Nedan listas några faktorer som det är bra att tänka på vid användning av materialet.

Akryl eller polykarbonat

Akryl är ett glasklart och väderbeständigt material. Det kan användas exempelvis till inglasning av terrasser och sommarkök, fönster i lekstugor och lagerbyggnader samt skyddsskiva på matbord. 3 och 4 mm akrylskivor kan även fås hårdbelagda på ena sidan. Hårdbeläggning ökar plastskivans reptålighet.

Polykarbonat är ett material som används i objekt som kräver speciell stöttålighet. Exempel på detta är arbetsmaskiner samt objekt som är utsatta för vandalisering, trafik eller annan belastning.

Tjocklek

Nedanstående tabell ger rekommendationer om tjocklekar för olika dimensioner.

Rekommendation om inglasade väggar

Akrylskivans storlek (m x m)  Tjocklek mm
 0,5-1,03-4 
 1,0-1,05-6 
 1,5-2,010 

Även tunnare skivor kan användas, men vind- och värmepåverkan märks som ”påsbildning” i skivan. Vid inglasning av terrasser kan man använda falska spröjsar som stöd, och då klarar man sig med en tunnare skiva.

Rengöring

Akryl och polykarbonat är repkänsliga material. Plastskivor rengörs med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel (Fairy el.likn.). Torra trasor eller papper bör inte användas. Starka lösningsmedel som tinner, terpentin eller färgborttagningsmedel skadar skivans yta!

Bearbetning

Plastskivor kan bearbetas även i hemförhållanden. Borrning av små hål kan göras med metallbearbetningsskär med så liten diameter som möjligt, under iakttagande av stor försiktighet. Det är lättare att göra hål i polykarbonat än i akryl. Större hål görs med hålsåg.
Vid skärning av skivan kan man använda vinkelslip med kap- eller diamantslipskiva eller figursåg med metallskär. OBS! Cirkelsåg som inte har en speciell kapskiva för plastskärning kan ha sönder skivan! Grader efter sågning kan tas bort t.ex. med metallsickel.
Kom ihåg att använda skyddsglasögon!

Montering

Inglasning med akryl görs bäst genom att lägga lister och lämna tillräckligt utrymme för värmerörelse (ca 6 mm/m). I fönster som är större än 1 meter rekommenderas att använda stödlister för att stärka skivan. Alternativt kan skivorna fästas med genomgående skruvar. I så fall bör ett hål för skruvarna borras i förväg. Tänk på värmerörelsen vid dimensioneringen av hålet. Vid monteringen måste man dessutom använda brickor med gummitätning.

Exempel på tillämpningar

Akrylskiva som bordsskydd. Som skyddsskiva på bord rekommenderas hårdbelagd akrylskiva.